MOSI Tekstil

AR-GE


Ar-Ge Merkezimiz, 2022 yılında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayı ile kurulmuştur. Mevcut sorunlara çözüm bulmak, yeni değer yaratmaya yönelik olarak yeni malzeme, ürün, hizmet, süreç, araç, üretim yöntemi veya iş yapma biçimleri oluşturmak amacındayız. Küreselleşen iş yaşamının hızlı değişen ve sertleşen rekabet şartlarına uygun olarak düzenli gelişmeyi sağlamak hedefimiz.

Çevre, İnsan ve Organizasyon, Ürün, Dijitalleşme, Maliyet ve Verimlilik stratejik temaları altında faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

  • Ar-Ge ve İnovasyon

(ürün, süreç, örgütsel yapı, pazarlama veya iş modeli )

  • Ar-Ge ve Teknoloji

(Tasarım, Üretim, Yönetim Teknolojileri)

  • Ar-Ge ve İnsan Kaynağı

(Şirket Kültürü ve Eğitimler)

 

Teknik Tekstil ürünleri içinde Akıllı Giysiler, Spor Giysileri , Koruyucu Giysiler çalışma başlıkları altında  yenilikçi malzeme, ürün  ve üretim yöntemleri araştırarak, Ar-Ge faaliyetlerimize yön vermekteyiz. Ülkemizin dünya çapında  rekabet gücünü artırabilmesi için yüksek katma değere sahip fonksiyonel giysiler üretimine katkıda bulunmayı hedeflemekteyiz.

MOSİ ZERO WASTE

Hazır giyim sektöründeki güncel gelişmeler ışığında stratejilerimizi oluşturmaktayız. Sürdürülebilirlik, Döngüsel Ekonomi konularının önemini kavrayıp, bu kapsamda Ar-Ge faaliyetlerimizi yürütmekteyiz. Sürdürülebilir hammadde üretiminden atıkların değerlendirilmesine kadar olan süreçte  proje çalışmaları gerçekleştirmekteyiz.

MOSİ 4.0

Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0 uygulamalarının entegrasyonunun öneminin farkındayız.  Yeni ürün, süreç ve üretim yöntemlerinin dijitalleşmesi için  Ar-Ge çalışmalarını yürütmekteyiz.

Ekibimiz

Araştırmacılar ve teknisyenlerden oluşan uzman ekibimizle Ar-Ge merkezi faaliyetlerini gerçekleştirmekteyiz. Üretimden gelen güçlü alt yapıyı kullanarak teknik tekstilin gelişimini hedefleyerek Ar-Ge çalışmalarında bu bilgi ve tecrübeyi kullanıyoruz.

İşbirliklerimiz

Çalışmalarımızda işbirliğini önemsiyor, disiplinler arası çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yenilikçi  teknolojilerin geliştirilmesi için Universiteler, diğer ArGe Merkezleri ile birlikte ilermekte, değer zincirindeki  paydaşlarımız ile işbirliği yapmaktayız.