MOSI Tekstil

İnovasyonu Benimsemek 1. Öncelik

Geçtiğimiz yıllarda görülen dünyadaki dijital gelişmeler, her zamankinden çok daha geniş bir kitlenin yaratıcı fikirlerini ortaya koymasına olanak sağladı. Mosi Tekstil büyük ölçüde tasarım odaklı düşünme, yalın girişim yöntemleri ve kendi inovasyon yol haritasına dair geliştirdiği özgün yöntemler ile sektör içerisinde büyük bir mesafe kateti. Daha sağlam temeller atmak adına Inosuit Programına katılan Mosi , sadece üretimde değil, tüm süreçlerinde inovasyonu benimsemeyi hedeflemiştir. Bu inovasyon sürecinin kalıcı olması ve daha iyi yönetilmesi adına, konusunda uzaman ekipleri bir araya getirerek sektörde yenilikçi projeler gerçekleştirmeye başladı.